Informacje organizacyjne

Zgłoszenia tematów i streszczenia (długości od 1000 do 2000 znaków)
przyjmujemy do dnia 15 marca 2016 roku (formularz dostępny po kliknięciu w link wyżej).

Na każdy referat przewidziano 20 min (+10 min na dyskusję).

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł dla pracowników naukowych i 250 zł dla doktorantów.

Dane do przelewu:
Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801
W tytule przelewu poprosimy o opis: „GLOSA VI – imię i nazwisko”.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w „Pracach Filologicznych”.

Terminarz

1 kwietnia 2016 r.

–    ostateczny termin nadsyłania streszczeń

1 maja 2016 r.

–    informacja dla autorów o przyjęciu wystąpienia

1 czerwca 2016 r.

–    ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

30 czerwca 2016 r.

–    ogłoszenie programu konferencji

1 stycznia 2017 r.

–    zgłaszanie artykułów do tomu pokonferencyjnego

Dane kontaktowe:

e-mail: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl

tel. +48 22 55 21 021