Kontakt

Instytut Języka Polskiego
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 21 021