Terminarz V

15 maja 2014 r. – ostateczny termin nadsyłania streszczeń

1 lipca 2014 r. – informacja dla autorów o przyjęciu wystąpienia

1 sierpnia 2014 r. – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

31 sierpnia 2014 r. – ogłoszenie programu konferencji

1 stycznia 2015 r. – zgłaszanie artykułów do tomu pokonferencyjnego