Komitet Programowy V

dr hab. prof. UW Mirosław Bańko – IJP UW, Warszawa

dr hab. prof. IJP PAN Ewa Deptuchowa – IJP PAN, Kraków

prof. dr hab. Stanisław Dubisz – IPS UW, Warszawa

dr hab. prof. IJP PAN  Włodzimierz Gruszczyński – SWPS, IJP PAN, Warszawa

prof. dr hab. Halina Karaś – IJP UW, Warszawa

prof. dr hab. Ryszard Lipczuk – IFG US, Szczecin

dr hab. prof. UW Marek Łaziński – IJP UW, Warszawa

dr hab. prof. UG Bożena Matuszczyk – IFP UG, Gdańsk

prof. dr hab. Andrzej Markowski – IJP UW, Warszawa

prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – IFP UwB, Białystok

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski – WSF, Wrocław

prof. dr hab. Zygmunt Saloni – WLS UW, Warszawa

prof. dr hab. Bogdan Walczak – UAM, Poznań

prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – WLS UW, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki – IJP PAN, Kraków