Opłata V

Dokonywanie opłaty konferencyjnej – dane do przelewu:
Towarzystwo Kultury Języka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801
W tytule przelewu poprosimy o opis: „GLOSA VI – imię i nazwisko”.