Formularz V

Formularz zgłoszeniowy na konferencję V Glosa do leksykografii należy przesyłać do 27 kwietnia 2014 roku wyłącznie pocztą elektroniczną pod adresem: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.