Tematyka

Między teorią a praktyką
Metody współczesnej leksykografii

Sytuacja współczesnej leksykografii, coraz bardziej orientującej się na nośniki elektroniczne, zmusza do przemyślenia na nowo podstaw warsztatu leksykograficznego i jego przesłanek teoretycznych. Warto się zastanowić, co z dawnych pryncypiów jest jeszcze aktualne, a co już nie, i jak współczesny słownik może sprostać rosnącemu popytowi na informację potrzebną natychmiast, w każdym miejscu i dostosowaną do oczekiwań. Zachęcamy do wygłoszenia referatów na następujące i pokrewne tematy:

Naukowe podstawy i zadania współczesnej leksykografii · Rola słownika w dobie eksplozji informacji · Nowe metody rozwiązywania starych problemów · Komputerowe narzędzia wspomagające pracę leksykografa · Leksykografia 2.0: źródła, narzędzia, wykonawcy · Słowniki multimedialne: jakie i po co? · Dawna leksyka we współczesnych słownikach · Do czego słownik może służyć w szkole? · Hybrydyzacja słowników i przekraczanie granic w leksykografii.

VI Glosa odbędzie się w roku, w którym świętujemy 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego
i w którym mija m.in.

  • 150 lat od wydania Słownika języka polskiego Erazma Rykaczewskiego
    • 50 lat od rozpoczęcia edycji Słownika polszczyzny XVI wieku
  • 20 lat od rozpoczęcie edycji Słownika języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w.

Za kilka lat czeka nas 400 rocznica wydania słownika Knapiusza i 500 rocznica wydania słownika Murmeliusza. Tradycja zawsze odgrywała ważną rolę w rozwoju leksykografii, dlatego zapraszamy do refleksji pogłębionych historycznie, dotyczących zarówno słowników dzisiejszych, jak i dawnych.