V Glosa

 

V GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

 

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowej konferencji zatytułowanej

V GLOSA DO LEKSYKOGRAFII.

Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 18-19 września 2014 roku, a zatem w roku ważnych rocznic słownikarskich, wśród których znalazły się między innymi:

  • czterysta pięćdziesiąta rocznica wydania Leksykonu łacińsko-polskiego Jana Mączyńskiego;
  • dwieście pięćdziesiąta rocznica wydania Nowego dykcjonarza Michała Abrahama Trotza;
  • dwusetna rocznica zakończenia edycji Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego;
  • czterdziesta rocznica rozpoczęcia edycji Słownika prasłowiańskiego;
  • dwudziesta rocznica rozpoczęcia edycji Słownika języka Jana Kochanowskiego.

Z uwagi na tak ważne rocznice dotyczące dzieł zróżnicowanych typologicznie i chronologicznie Organizatorzy – inaczej niż w latach ubiegłych – nie wyznaczają ścisłych ram tematycznych wystąpień. Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych leksykografią dawną i współczesną, zarówno polską, jak i obcojęzyczną.

Na każdy referat przewidziano 20 min (+10 min na dyskusję).

Zgłoszenia tematów i streszczenia (liczące od 1800 do 2400 znaków) referatów należy przesyłać do 15 maja 2014 roku wyłącznie pocztą elektroniczną pod adresem: konferencja.slowniki.polon(at)uw.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł (dla pracowników naukowych) i 250 zł (dla doktorantów).

Artykuły zgłoszone przez autorów zaakceptowanych wystąpień zostaną (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) opublikowane w „Pracach Filologicznych”.