IV Glosa — streszczenia

Zapraszamy na IV Glosę

IV

konferencja ,,Glosa do leksykografii polskiej”

21–22 września 2013 Warszawa

Tematami IV konferencji będą

Słowniki, które nie powstały i nie powstaną

oraz

Słowniki autorskie

w trzydziestą rocznicę zakończenia prac nad
Słownikiem języka Adama Mickiewicza
oraz w czterdziestą rocznicę wydania;
Słownika języka Jana Chryzostoma Paska

Przez słowniki, które nie powstały i nie powstaną, rozumiemy słowniki planowane, ale nie rozpoczęte, oraz słowniki rozpoczęte, ale nie ukończone. Także słowniki, których brakuje, niezależnie od tego, czy ktoś je planował, czy nie. I wreszcie słowniki, które nie powstały i których nie żal, gdyż czas na nie przeznaczony juz minał i przygotowywać ich dzisiaj nie warto.

Wystąpienia w sesjach

W sesjach tematycznych na referaty przeznaczono 20 minut (+10 min. na dyskusje), a na komunikaty—10 minut.

Sesja doktorancka

Szczególnie serdecznie zapraszamy słuchaczy studiów doktoranckich, dla których zostanie zorganizowana specjalna sesja, nie kolidującą z innymi  sesjami konferencyjnymi.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.

Uwaga! W streszczeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, ale prosimy nie
podawać nazwisk i afiliacji autorów.

Publikacja

Wybrane artykuły zgłoszone przez autorów zaakceptowanych wystąpień zostaną opublikowane w recenzowanym tomie.

Ważne terminy

 • 31 marca 2013 r. — termin nadsyłania streszczeń (o objętości nie przekraczającej 1 strony tekstu, bibliografia i przykłady mogą zajmować dodatkowo 1 stronę) i formularzy zgłoszeń
 • 15 maja 2013 r. — informacja dla autorów o przyjęciu wystąpienia
 • 21 czerwca 2013 8 lipca 2013 r. —wczesna rejestracja
 • 2 września 2013 r. —ostateczna rejestracja
 • 5 czerwca 2013 r. —ogłoszenie programu konferencji
 • 1 stycznia 2014 r. —zgłaszanie artykułów
 • 1 marca 2014 r. —zawiadomienie o przyjęciu artykułu

  Opłata konferencyjna

  • dla pracowników naukowych 450 zł (400 zł dla uczestników rejestrujących się do 21 czerwca 2013 8 lipca 2013 r.),
  • dla doktorantów 250 zł (200 zł dla uczestników rejestrujących się do 21 czerwca 2013 8 lipca 2013 r.).

  Komitet Programowy

  • dr hab. prof. UW Mirosław Bańko, IJP UW
  • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, IPS UW
  • dr hab. prof. SWPS Włodzimierz Gruszczyński, SWPS, IJP PAN
  • prof. dr hab. Halina Karaś, IJP UW
  • dr hab. prof. UW Jadwiga Linde-Usiekniewicz, KJOWPiB UW
  • dr hab. prof. UW Marek Łaziński, IJP UW
  • prof. dr hab. Andrzej Markowski, IJP UW
  • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, WSF Wrocław
  • prof. dr hab. Zygmunt Saloni, WLS UW
  • prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, KLF UW
  • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN

  Organizatorzy

  • dr hab. Magdalena Derwojedowa
  • dr Justyna Garczyńska
  • dr Dorota Kopcińska
  • dr Monika Kresa
  • dr Ewelina Kwapień
  • dr Ewa Rudnicka

  Do pobrania

  Ogłoszenie [pdf] i formularz zgłoszenia [rtf]

Zapraszamy na IV konferencję Glosa do leksykografii polskiej

IV

konferencja ,,Glosa do leksykografii polskiej”

21–22 września 2013 Warszawa

Tematami będą

Słowniki, które nie powstały i nie powstaną

oraz

Słowniki autorskie

w trzydziestą rocznicę zakończenia prac nad
Słownikiem języka Adama Mickiewicza
oraz w czterdziestą rocznicę wydania;
Słownika języka Jana Chryzostoma Paska

Przez słowniki, które nie powstały i nie powstaną, rozumiemy słowniki planowane, ale nie rozpoczęte, oraz słowniki rozpoczęte, ale nie ukończone. Także słowniki, których brakuje, niezależnie od tego, czy ktoś je planował, czy nie. I wreszcie słowniki, które nie powstały i których nie żal, gdyż czas na nie przeznaczony juz minał i przygotowywać ich dzisiaj nie warto.

pełny tekst ogłoszenia